Pllaka këndore

  • Lloji i rrjetës së pllakës me kënd me vrima

    Lloji i rrjetës së pllakës me kënd me vrima

    Konstruksion prej gize me elasticitet të lartë, i kalitur kundër shtrembërimeve.Tolerancat (E sheshtë dhe katrore): Përfundimi i përpunuar – brenda 0,002″ për 6″.Përfundimi i tokës - brenda .0005″ për 6″ në sipërfaqen e punës.Të gjitha skajet e përpunuara katrore dhe paralele brenda 0,002″ për 6″.