Postimi i mjetit të ndryshimit të shpejtë

 • Komplet postimi i veglave të ndërrimit të shpejtë të tornove të tipit EVROPIAN

  Komplet postimi i veglave të ndërrimit të shpejtë të tornove të tipit EVROPIAN

  1. Doreza e bllokimit me kamerë kyçet me ngurtësinë dhe liron shpejt mbajtësen e veglave
  2. Lartësia e saktë e skajit të prerjes rregullohet lehtësisht dhe saktë nga vida të veçanta të vendosura
  3. Veglat mund të rilyhen pa hequr formën e vendosjes së mbajtëses së veglave mbetet e pandryshuar e pandryshuar
  4. 40 kënde të ndryshme (çdo 9°) janë zgjedhur në mënyrë të përshtatshme nga numrat e pozicionit me shënues
  5. Mbajtësit janë të këmbyeshëm me shumicën e postave të veglave të pozicionit të markës 40